Diagnoza psychologiczna - Poradnia Psychologiczna Online, bezpłatna konsultacja, porady, terapia, Skype

Przejdź do treści

Menu główne:

Diagnoza psychologiczna

CO i DLA KOGO
Diagnoza psychologiczna
 
Zadaniem diagnozy jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, oraz sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnoza psychologiczna nie dotyczy tylko osób z zaburzeniami. Na diagnozę psychologiczną może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.
Podstawowymi metodami diagnostycznymi w warunkach internetowych są: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także wybrane testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania osoby w związku z badanym obszarem.
Przedmiotem diagnozy może być całość funkcjonowania psychicznego lub pojedynczy jego element.
Przykładowymi obszarami diagnozy psychologicznej realizowanymi w warunkach Poradni Psychologicznej Online są:
- diagnoza osobowości,
- diagnoza temperamentu,
- diagnoza neuropsychologiczna,
- diagnoza umiejętności społecznych,
- diagnoza radzenia sobie ze stresem,
- diagnoza kompetencji komunikacyjnych,
- diagnoza asertywności,
- diagnoza kompetencji zawodowych,
- diagnoza zaburzeń lękowych,
- oraz wiele innych obszarów w zależności od rodzaju zgłaszanych problemów lub chęci poprawienia lub zrozumienia własnego funkcjonowania.
Całość postępowania diagnostycznego zamknie się w kilku spotkaniach, ich ilość jest uzależniona od badanego obszaru. Procedura diagnostyczna obejmuje: zebranie wywiadu na temat osoby badanej, przeprowadzenie odpowiednich testów w formie online, oraz na zakończenie procesu diagnostycznego- omówienie otrzymanych wyników.
Diagnoza może stanowić cel sama w sobie, lub może być częścią dłuższego procesu terapeutycznego.
Po zakończeniu badania osoba zgłaszająca się otrzymuje opinię psychologiczną wraz z interpretacją wyników uzyskanych w testach oraz ogólne wnioski wypływające z całości badania.
Nie ma możliwości, uzyskania samych surowych wyników lub kopii przeprowadzanego testu.
Nie wykonujemy diagnozy poziomu intelektu ze względu na trudności wynikające z formy kontaktu- internet.

Psycholodzy prowadzący diagnozę: Beata Kuchnik, Piotr Kempiński, Iwona Bańka, Anna Czyż.
 
Zły dotyk
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego