Program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej - Poradnia Psychologiczna Online, bezpłatna konsultacja, porady, terapia, Skype

Przejdź do treści

Menu główne:

Program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej

OFERTA STACJONARNA
1. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
w  tym UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
„DRIFTOWANIE”
Odbiorcy programu: grupa koedukacyjna  w przedziale wiekowym 15-17 lat, uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć: 2x po 2 godz. lekcyjne w odstępie czasowym 1 tydzień pomiędzy zajęciami.
Forma zajęć: zajęcia o charakterze warsztatowym z mikro edukacją.
Cel ogólny:
Umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na podejmowanie zachowań ryzykownych mogących doprowadzić do używania substancji psychoaktywnych czy kolizji z prawem. W tym celu program podzielony został na 2 etapy. Pierwszym etapem jest przekazanie wiedzy rzeczowej, drugi etap odwołuje się do kwestii osobistych.  Sposób prowadzenia zajęć ma za zadanie w sposób nie inwazyjny skłonić do refleksji oraz wesprzeć samodzielne podejmowanie decyzji przez młodzież w ich własnych sprawach
 
2. WYWIADÓWKI PROFILAKTYCZNE:
 
" Trudności wychowawcze wynikające z okresu dojrzewania".
" Rozwój dzieci w wieku szkolnym- dynamika zmian".
" Narkotyki z domowej apteczki i przydomowego ogródka".
oraz wywiadówki profilaktyczne w zakresie uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych.

3. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI i PEDAGOGÓW:
Tematyka dedykowana z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, procedur postępowania z uczniem niedostosowanym, problemów wychowawczych i in.

kontakt: poradnia@psychologweb.com, 605 641 540
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego