Fred Goes Net - Poradnia Psychologiczna Online, bezpłatna konsultacja, porady, terapia, Skype

Przejdź do treści

Menu główne:

Fred Goes Net

OFERTA STACJONARNA
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne Fred Goes Net

       
 
Adresaci:
- osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy.
- osoby posiadające pierwszy problem prawny z powodu używania SPA.
- program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty.
Liczba sesji dla jednego uczestnika:
1 godzina rozmowy wstępnej, diagnozującej i motywującej spełniającej następujące cele:
- przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
- stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
- zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.
Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.
8 godzin warsztatów grupowych: 2 spotkania po 4 godziny w odstępie do 2 tygodni max.
W czasie warsztatów jest jedna przerwa 20 min. na posiłek złożony z drożdżówek, owoców i napojów.
Forma pracy:
Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.
Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w programie.
Prowadzenie:
Terapię prowadzi Certyfikowany terapeuta uzależnień, który odbył dodatkowo specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia Fred Goes Net- psycholog Beata Kuchnik
Cele programu:
- podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych
- zachęcenie uczestników do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania
– ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.
Poruszane zagadnienia:
- konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
- wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
- indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
- praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
- informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
- ewaluacja zajęć.
Realizator programu: Beata Kuchnik
kontakt: poradnia@psychologweb.com, 605 641 540

Program jest rekomendowany przez
z siedzibą w Warszawie. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego