program CANDIS- terapia indywidualna - Poradnia Psychologiczna Online, bezpłatna konsultacja, porady, terapia, Skype

Przejdź do treści

Menu główne:

program CANDIS- terapia indywidualna

CO i DLA KOGO
Informacja o programie CANDIS
          

CANDIS jest programem terapeutycznym realizowanym m.in. w Niemczech, Austrii, Luksemburgu adresowanym do osób pow. 16 roku życia, u których zdiagnozowano jako wiodące uzależnienie od kanabinoidów. W terapii mogą uczestniczyć osoby z uzależnieniem mieszanym z zastrzeżeniem, że głównym środkiem uzależniejącym są kanabinole również pochodzenia syntetycznego (marihuana, haszysz).

Podejście teoretyczne programu wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

Obejmuje 10 – 11 ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych prowadzonych w kontakcie indywidualnym.

Celem programu może być zarówno abstynencja od środków narkotycznych jak i ograniczenie ich używania. Każdorazowo cel terapii jest indywidualnie ustalany z klientem programu.
 
Skuteczność programu została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych, w którym wzięło udział 210 osób, prowadzonych z wykorzystaniem grupy kontrolnej oraz losowym doborem do grupy badawczej. Z badań ewaluacyjnych prowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia programu wynika, iż od 41 do 45 % osób, które ukończyły program zachowuje pełną abstynencję przy równoczesnej poprawie funkcjonowania w wymiarze rodzinnym, zawodowym, prawnym. Abstynencja została potwierdzona badaniami płynów ustrojowych (moczu). Kolejnych kilkanaście procent osób istotnie ograniczyło używanie substancji psychoaktywnych.
 
W trakcie 10 sesji terapii indywidualnej klienci programu nabywają umiejętności ułatwiających utrzymywanie abstynencji od przetworów konopi indyjskich i innych substancji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd.

W Polsce CANDIS może stanowić dobre narzędzie wykorzystywane w związku z art. 72 ust.1[1] znowelizowanej w dniu 01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (podobnie jak w innych krajach Europy).

Terapeuci prowadzący terapię CANDIS:

Oficjalna stona: www.candisprogram.pl


Program jest rekomendowany przez
z siedzibą w Warszawie.


 

   
 
art. 72 ust. 1.  Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.
 
 
leczenia uzależnienia od narkotyków
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego